image2 waalbrug onderaf.JPG Arnhem, spoorbrug.JPG image5 ijsselbrug 2.jpeg john frost zon nelson mandele brug waalbrug bij nacht

Werkwijze

Stichting OnderDak biedt woon- en zorgvoorzieningen vanuit een eigen visie. Wij werken in nauw contact met onze cliënt en zijn omgeving. Door bemoeizorg geven we zorg op maat in situaties waar de reguliere ...
Lees verder »

Doelgroepen

Het gaat om mensen die sociaal-maatschappelijk in knel komen en niet zondermeer in de reguliere zorgverlening terecht kunnen. Vaak is er sprake van overlastsituaties, wanbetaling, sociale uitsluiting, verloedering ...
Lees verder »

AWBZ

De zorg van Stichting Onderdak wordt gefinancierd vanuit de AWBZ. De cliënten hebben vaak al een indicatie via het CIZ, is dat niet het geval, dan begeleiden wij de cliënt het traject van de indicatie-aanvraag ...
Lees verder »

Werken / leren

Stichting Onderdak is een erkend werk en leerbedrijf voor HBO en MBO. Er is ruimte voor een stagiaire per leerjaar. Deze stage geeft een compleet beeld van het werken in deze brede hulpverleningstak van de bemoeizorg. ...
Lees verder »

Aanmelden

Door gebruik te maken van het contactformulier kan een eerste afspraak voor contact met Stichting Onderdak gemaakt worden.

Contact

Adres:
Bruningweg 21
6827 BM  ARNHEM

tel : 026-379 37 37
KvK 09177595

e-mail:
aanmeldingen@stichtingonderdak.org
 

Contactformulier